Portal_background_image

امور اداري

علیرضا صالحی 

مدیرامور اداری و مالی سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی 

کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی (استراتژیک)

بیش از 15 سال سابقه اجرایی شرح وظایف: پیگیری و نظارت بر نحوه انجام امور اداری و مالی سازمان همیاری شهرداریهای استان مرکزی 


مطالب ویژه
آمار سایت

  • سازمان همیاری شهرداری های استان مرکزی

    بازدیدهای امروز:135


    بازدیدهای روز گذشته:314


    بازدیدهای دو روز گذشته:155


    تعداد کل اخبار:136


پیوندها